Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora

Obec Suchá Hora získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi obcou Suchá Hora a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 07.11.2017.

Identifikácia projektu

Názov: Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora

Kód projektu v ITMS2014+: 302021G752

Miesto realizácie: Suchá Hora

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

NFP: maximálne do výšky 210 323,92 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je výstavba novej materskej školy v obci Suchá Hora s kapacitou 60 miest.

Hlavný cieľ projektu je zlepšenie kvality života obyvateľov obce a zabezpečenie trvalo udržateľného poskytovania služieb v oblasti predprimárneho vzdelávania pri zvýšení jeho kvality a hrubej zaškolenosti detí MŠ v obci.

Špecifické ciele sa zhodujú s očakávanými výsledkami:

  • zvýšenie kapacity MŠ na 60 detí,
  • zabezpečenie podmienok pre inkluzívne vzdelávanie v objekte MŠ,
  • zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl a vytvorenie podmienok pre skvalitnenie predprimárneho vzdelávania a jeho rozšírenia o nové prvky a programy.

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2018 www.suchahora.eu. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.