Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora

Obec Suchá Hora získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi obcou Suchá Hora a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 07.11.2017.

Identifikácia projektu

Názov: Výstavba Materskej školy v obci Suchá Hora

Kód projektu v ITMS2014+: 302021G752

Miesto realizácie: Suchá Hora

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

NFP: maximálne do výšky 210 323,92 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je výstavba novej materskej školy v obci Suchá Hora s kapacitou 60 miest.

Hlavný cieľ projektu je zlepšenie kvality života obyvateľov obce a zabezpečenie trvalo udržateľného poskytovania služieb v oblasti predprimárneho vzdelávania pri zvýšení jeho kvality a hrubej zaškolenosti detí MŠ v obci.

Špecifické ciele sa zhodujú s očakávanými výsledkami:

  • zvýšenie kapacity MŠ na 60 detí,
  • zabezpečenie podmienok pre inkluzívne vzdelávanie v objekte MŠ,
  • zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl a vytvorenie podmienok pre skvalitnenie predprimárneho vzdelávania a jeho rozšírenia o nové prvky a programy.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku      ikona pdf d 

Prílohy k zmluve o poskytnutí NFP     ikona pdf d   ikona pdf d   ikona pdf d   ikona pdf d   ikona pdf d   ikona pdf d

Zmluva o dielo 1/10/2018     ikona pdf d        ikona pdf d

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/10/2018        ikona pdf d 

Projektová dokumentácia:  ikona pdf d       ikona pdf d        ikona pdf d        ikona pdf d

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 1/10/2018      ikona pdf d  

From: Ing.Miloš Šustek [Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.]
Sent: Monday, March 9, 2020 9:26 AM
To: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.'
Subject: Detské stoličky-objednávka
Importance: High

Dobrý deň,

Obec Suchá Hora Vám oznamuje, že ste boli úspešní  na a objednávame si u vás predmetný tovar uvedený vo vašej cenovej ponuke zo dňa 04.03.2020.

Fakturačné údaje: nižšie

Miesto dodania: Obec Suchá Hora, č.d. 252, 02713 Suchá Hora

Termín dodania: do 31.03.2020

S pozdravom

Ing. Miloš Šustek

starosta Obce Suchá Hora

+421917533780

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Obec Suchá Hora

č.d.252

02713 Suchá Hora

IČO:00314871

DIČ:2020571784

www.suchahora.eu

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021-G752-221-10 zo dňa 03.11.2017   ikona pdf d    ikona pdf d   ikona pdf d   ikona pdf d

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2020 Obec Sucha Hora - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.