Uznesenie č. 6/2017 z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 24.11.2017

UZNESENIE č. 6

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného: 24.11. 2017

o 19.00 hod. (piatok) v zasadačke Obecného úradu Suchá Hora

 A 6/2017  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:

  1. Kontrolu uznesenia č. 5/2017 zo dňa 13.9.2017

                                                                                               Ing. Miloš Šustek - starosta obce

  1. Cenovú ponuku na rekonštrukciu Verejného osvetlenia  od Stredoslovenskej  energetiky, a. s.,

          Žilina

                                                                                               Ing. Miloš Šustek - starosta obce

  1. Cenovú ponuku na rekonštrukciu Verejného osvetlenia od firmy ASCORP CORPORATION s.r.o.-

          Slovenské elektrárne,

                                                                                               Ing. Miloš Šustek - starosta obce

  1. Oznámenie OZ o výške rozpočtu na prenesené kompetencie školstva pre ZŠ a MŠ Suchá Hora na

          rok 2018

                                                                                               Ing. Miloš Šustek - starosta obce

B 6/2017 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

  1. Doplnok programu – rozpočtové opatrenie č. 5, oznámenie OÚ Žilina, odbor školstva.

                                                                                                Ing. Miloš Šustek - starosta obce

  1. Celkový program rokovania.

                                                                                                Ing. Miloš Šustek – starosta obce

  1. Vypracovanie nezávislej štúdie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu  verejného osvetlenia.

                                                                                               Ing. Miloš Šustek - starosta obce

  1. Rozpočtové opatrenie č. 5: navýšenie rozpočtovej položky 0451635006  údržba miestnych

          komunikácií, na sumu 28000,- €, z očakávaného navýšenia celkových bežných príjmov územnej  

          samosprávy, 111 003 z výnosov daňových príjmov fyzických osôb                                                                                                                                                              

                                                                                               Ing. Miloš Šustek - starosta obce

                                                                                            

Zapisovateľ:  Cyrulová M.                                                                          Ing. Miloš Šustek

Overovatelia :  Daniel Červeň                                                                    starosta obce v.r.

                        Jozef Zurvalec

                                              

                          

V Suchej Hore 24.11.2017

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2018 www.suchahora.eu. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.