Štatistika obce

Rok 2010

Počet obyvateľov k 31.12.2010 - 1365

Narodené deti od  01.01.2010 do 31.12.2010 - 22

Sobáše v roku 2010 - 13

Prihlásení k trvalému pobytu - 11

Odhlásení z trvalého pobytu - 7

Zomrelí - 9

Rok 2011

Počet obyvateľov k 31.12.2011: - 1376

Počet narodení v roku 2011: -  29

Počet úmrtí v roku 2011: - 8

Počet sobášov v roku 2011: - 12