Požiarná zbrojnica

Rekonštrukcia budovy požiarnej ochrany Suchá Hora

PROJEKT :

V objekte bude prevedená komplexná rekonštrukcia . V súcasnosti slúži budova len na garážovanie hasicskej techniky, nie sú tu vybudované sociálne zariadenia a príslušenstvo , objekt nie je vykurovaný. Projektová dokumentácia rieši komplexnú rekonštrukciu I. nadzemného podlažia. Pri rekonštrukcii sa uvažuje z možnosťou dobudovania II. nadzemného podlažia .Po rozšírení objektu na II.NP budú vytvorené podmienky pre výkon stálej služby hasičského záchranného zboru pri predpokladanom počte troch zamestnancov na smene, v celkovom počte 10 zamestnancov.

Budova požiarnej ochrany Suchá Hora tvorí jeden objekt , pričom juhovýchodná čast objektu nie je majetkovo vysporiadaná , stavebné úpravy v tejto časti patria medzi neoprávnený stavebné náklady. Nachádzajú sa tu garáže a skladové priestory. Vykurovanie a zdravotechnika v objekte nie sú riešené. Pôvodná budova je prízemná , nosnú konštrukciu tvorí konštrukcia s ocelových väzníkov s rozstupom 4000mm . Strešná konštrukcia je z ocelových priehradových väzníkov na ktoré sú kotvené drevené hranoly a krytina z trapézového plechu. Obvodový plášt je tvorený z pórobetónových tvárnic hr. 350mm. Väcšina vnútorných priečok v objekte bola murovaná dodatočne , pri obhliadke objektu statikom boli zistené značné praskliny , spôsobené nedostatočným základom. Priečky a podlahu je potrebné vybúrat a zhotovit nové základové pásy. Okná sú drevené zastaralej konštrukcie, je potrebná výmena. Garážové brány v garáži c. 101, 117 sú realizované nové , nie je potrebná výmena.

Súhrná technické správa

Sprievodná a technická správa

Pohľad: Celkový vzhľad

Pohľad: 1.Nadzemné podlažie

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo (Rekonštrukcia budovy požiarnej ochrany v Suchej Hore)

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 5.10.2010 na vykonanie verejného obstarávania

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 01/10/2010  zo dňa 10.12.2010 na zhotovenie diela :Rekonštrukcia budovy

požiarnej ochrany v Suchej Hore

Mandátna zmluva č.1/2011 na vykonanie investorskej inžinierskej  činnosti na stavbu Rekonštrukcia budovy

požiarnej ochrany v Suchej Hore

Faktúra_Ing. Ivan Dauda - č.2012003

Faktúra  Eurocluster s.r.o. -  č.2011177

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo_Eurocluster s.r.o.

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Úverová zmluva

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo_Eurocluster s.r.o.

Faktúra č. 1200112_ Stavpoč_František Jendroľ

Faktúra č. 1200111_ Stavpoč_František Jendroľ

Faktúra č. 1200192_Stavpoč František Jendroľ

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenavrátneho finančného príspevku

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2018 www.suchahora.eu. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.