Rekonštrukcia budovy požiarnej ochrany Suchá Hora

rbposh.png

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 %

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 %

zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Európsky fond regionálneho rozvoja

"Investícia do vašej budúcnosti"

REKONŠTRUKCIA BUDOVY POŽIARNEJ OCHRANY

SUCHÁ HORA

Výška poskytnutého príspevku: 264 539,18 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Riadiaci orgán pre regionálny operačný program

www.ropka.sk

 

Viac informácii: Požiarna zbrojnica