Pozvánka

Starosta obce Suchá Hora spolu s obecným zastupiteľstvom si Vás dovoľuje srdečne pozvať na posedenie pri príležitosti Dňa dôchodcov, ktoré sa uskutoční dňa 30. októbra 2016 o 14:00 hodine v Kultúrnom dome v Suchej Hore.          

Tešíme sa na Vás!

Pozvánka

P o z v á n k a

 

Pozývam Vás na piate riadne zasadnutie  obecného  zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

22.10. 2016 (sobota) o 14.00 hod. v zasadačke obecného úradu

______________________________________________________________________________

 

Návrh programu:

 l.   Otvorenie zasadnutia

 2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 3.  Kontrola uznesenia č. 4/2016 zo dňa 09.09.2016,

 4.  Územný plán Obce Suchá Hora – Zmeny a Doplnok č. 1, Návrh č.1VZN o záväznej časti Zmeny

      a Doplnku č. 1 ÚP Obce Suchá Hora

 5.  Úprava rozpočtu na rok 2016

 6.  Rôzne

 7.  Diskusia

 8.  Záver

V Suchej Hore 18.10.2016

                                                                                                      Ing. Miloš Šustek

                                                                                                         starosta obce

                                                                                                                             v.r.

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2020 Obec Sucha Hora - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.