Pomoc pre rodiny v obci

 

Tak ako vlani aj tento rok V.I.A.C inštitút pre podporu a rozvoj mládeže v spoločne  s firmou GARBIAR Stavebniny s.r.o. ., vytvorili grantový program na podporu rodín z okresov Tvrdošín a Námestovo, ktoré sa nepriazňou osudu ocitli v sociálnej či materiálnej núdzi.

Chceme pomáhať rodinám, ktoré pomoc potrebujú a chceme aby sa o tejto možnosti dozvedel čo najširší okruh ľudí. Preto sa na  Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri propagovaní informácií o tomto programe.

Prostredníctvom grantu VIAC pre rodinu, môžu občania Vašej obce hmatateľne pomôcť svojim spoluobčanom a  tým, ktorí pomoc potrebujú a sami o ňu požiadať nevedia alebo nechcú.

Budeme radi, ak sa zapojíte do pomoci tejto iniciatíve. V prílohách nájdete:

1./ plagát k tejto iniciatíve, ak je možné poprosíme Vás zverejniť ho na Vašej webovej stránke a na Vašej obecnej tabuli vo vašej obci.

2./ všeobecné podmienky tejto výzvy

„Milý občania, máme pre Vás pozvánku k solidarite, k pomoci blížnym, ktorý to potrebujú.
Poznáte rodinu, ktorá má akékoľvek sociálne problémy a potrebuje pomoc? Chcete jej pomôcť? Ak áno, zapojte sa aj Vy do výzvy: VIAC pre rodinu .
Viac informácií o výzve a kontakt nájdete na obecnej tabuli alebo na našej obecnej webovej stránke. Prípadne na internetovej stránke www.ozviac.sk
Program sa otvára 01.12.2019, uzávierka podávania žiadostí je 06.01. 2020 do 24.00 hod. “

Akákoľvek Vaša pomoc pri propagácii tejto aktivity je plne na Vašej voľbe a dobrovoľnosti. My veríme že v spolupráci je občianska odozva a tvorba zdravej komunity.

Ak máte chuť nám pomôcť nad rámec spomenutých možností, kedykoľvek nás kontaktujte. Vaša iniciatíva je vítaná.

Ďakujeme za Váš čas a ochotu pomôcť dobrej veci.

Mgr. Mária Kašová

Odborný garant Komunitného centra Sinaj

ikona pdf dikona pdf d