Žiadosť o pomoc pri predchádzaní trestnej činnosti.

Žiadosť o pomoc pri predchádzaní trestnej činnosti.

         V súvislosti so zvýšeným výskytom krádeží vlámaním do rodinných domov v obciach a mestách v našom regióne, žiadame občanov o zvýšenú pozornosť,  pri zabezpečení si svojich príbytkov. Ku krádežiam zvykne dochádzať hlavne v čase konania sa večerných svätých omší, osláv a svadieb. V tom čase   ostávajú príbytky občanov prázdne, čo priťahuje pozornosť možných páchateľov. Ako opatrenie navrhujeme požiadať susedov o pomoc, prípadne zabezpečiť stráženie domu dôveryhodnou osobou, alebo nechať svietiť v niektorej časti domu a podobne. 

Kontaktné číslo : 0903 518 929 plk. Anton Steininger  OO PZ Trstená