Pozvánka 5/2018

P o z v á n k a

 

Pozývam Vás na piate riadne zasadnutie  obecného  zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

10.08. 2018 (piatok) o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu

                                                                                            ______________________________________________________________________________

       Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia č. 4/2018 zo dňa 30.06.2018
 4. Schválenie pracovného úväzku starostu obce na rok 2018-2022, schválenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na rok 2018-2022 a určenie volebného obvodu pre komunálne voľby
 5. Úprava rozpočtu obce
 6. Rôzne
 7. Diskusia
 8. Záver                                         

                                                                                                      Ing. Miloš Šustek

                                                                                                         starosta obce

                                                                                                                  v.r.

Zber elektroodpadu

Zber elektroodpadu

Dňa 13.8.2018 (v pondelok) sa v našej obci uskutoční zber elektroodpadu.

Nepotrebný elektroodpad si vyložte pred bránu.

Zoznam elektrospotrebičov na zber:  chladničky, mrazničky, práčky, elektrické  sporáky , mikrovlnné rúry, vysávače, žehličky, hriankovače, fritézy, mlynčeky, kávovary,
počítače, tlačiarne, kopírovacie zariadenia, telefónne prístroje, rozhlasové prijímače,
televízne prijímače, videorekordéry, hi-fi zariadenia, ručné náradie, lineárne žiarivky,
olovené batérie
.

Pozvánka 4/2018

P o z v á n k a

 

Pozývam Vás na štvrté riadne zasadnutie  obecného  zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

30.06. 2018 (sobota) o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu

                                                                                            ______________________________________________________________________________

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia č. 2/2018 zo dňa 11.06.2018, a č. 3/2018 zo dňa 18.06.2018
 4. Návrh na schválenie - Záverečný účet obce Suchá Hora za rok 2017
 5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu                                                                                           
 6. Zmeny a Doplnky k Územnému plánu obce Suchá Hora
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Záver

     V Suchej Hore: 26.06.2018                                                       

                                                                                                      Ing. Miloš Šustek

                                                                                                         starosta obce

                                                                                                                  v.r.

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2018 www.suchahora.eu. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.