Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Obec Suchá Hora 
027 13 Suchá Hora

Vybavuje linka 0800 159 000
17-19610 
V Žiline, 09.02.2018

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Vážená obec/mesto,

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení Vám
oznamujeme Vám,
že v termíne od: 23.02.2018 08:00 do: 23.02.2018 15:00
bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika
- Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci
uvedené v prílohe.

Toto oznámenie vzhľadom na jeho charakter považujeme za oznámenie vo verejnom záujme.

V zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení, odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená
prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.


Ing. Pavol Pekár
riaditel sekcie Dispecingy
SSE - Distribúcia, a.s.

EIC kód
odberného
miesta
Cast obce Ulica
Císlo
domu
popisné
24ZSS4517415000H Suchá Hora Suchá Hora 
24ZSS4531195000K Suchá Hora Suchá Hora 
24ZSS45460360009 Suchá Hora Suchá Hora 
24ZSS4533402000F Suchá Hora Suchá Hora 0
24ZSS3087029000H Suchá Hora Suchá Hora 259
24ZSS3087030000J  Suchá Hora Suchá Hora 260
24ZSS3087031000E Suchá Hora Suchá Hora 261
24ZSS30870320009 Suchá Hora Suchá Hora 262
24ZSS30870330004 Suchá Hora Suchá Hora 263
24ZSS308703400AG Suchá Hora Suchá Hora 264

24ZSS30871220008 Suchá Hora Suchá Hora 265
24ZSS3087035000V Suchá Hora Suchá Hora 266
24ZSS3087036000Q Suchá Hora Suchá Hora 267
24ZSS3087037000L Suchá Hora Suchá Hora 268
24ZSS3087038000G Suchá Hora Suchá Hora 269
24ZSS3087039000B Suchá Hora Suchá Hora 270
24ZSS3087040000D Suchá Hora Suchá Hora 271
24ZSS30870420003 Suchá Hora Suchá Hora 273

24ZSS3213208000L Suchá Hora Suchá Hora 273
24ZSS3087043000Z Suchá Hora Suchá Hora 274
24ZSS3087044000U Suchá Hora Suchá Hora 275
24ZSS3087045000P Suchá Hora Suchá Hora 276
24ZSS3087046000K Suchá Hora Suchá Hora 277
24ZSS3087047000F Suchá Hora Suchá Hora 278
24ZSS3087048000A Suchá Hora Suchá Hora 279
24ZSS30870500007 Suchá Hora Suchá Hora 280
24ZSS3087108000R Suchá Hora Suchá Hora 342

24ZSS30871140004  Suchá Hora Suchá Hora 354
24ZSS30871320002 Suchá Hora Suchá Hora 360
24ZSS3087121000D Suchá Hora Suchá Hora 367
24ZSS30870490005 Suchá Hora Suchá Hora 370
24ZSS3087126000P Suchá Hora Suchá Hora 376
24ZSS3302361000K Suchá Hora Suchá Hora 584
24ZSS3315521000Y Suchá Hora Suchá Hora 1040

24ZSS3319373000D Suchá Hora Suchá Hora 1172
24ZSS3087128000F Suchá Hora Suchá Hora 9991Cezhraničné autobusy do Zakopaného

Cezhraničné autobusy do Zakopaného

Priame autobusové spojenia Suchá Hora - Zakopané - Kuźnice by mali začať premávať od leta budúceho roka. Autobusy budú premávať vo verejnom záujme a zabezpečí ich samospráva Malopoľského vojvodstva, čiže regiónu so sídlom v Krakove, do ktorého patria aj poľské Tatry, Nový Targ a Jablonka (Žywiec a Korbielov už nie - tie su súčasťou Sliezskeho vojvodstva).

 Organizácia cezhraničnej autobusovej dopravy vzniká v spolupráci so Žilinským krajom - cestovné poriadky poľských autobusov budú napojené na slovenské autobusy tak, aby cestujúci mohli v Suchej Hore prestúpiť z/na autobus do Trstenej, Tvrdošina, Zuberca - Zverovky a možno aj Námestova a Dolného Kubína. Zriadenie autobusovej dopravy do Poľska podporujú oravski primátori a starostovia. Združenie miest a obci Horná Orava vyjadrilo podporu tomuto návrhu a pomáha poľskej strane vytvoriť cestovné poriadky takým spôsobom, aby čo najviac vyhovovali miestnym obyvateľom a zároveň prilákali na Oravu nových turistov, ktorí prinesú do regiónu kapitál.

 Od leta 2018 poľské autobusy zriadené samosprávou Malopoľského vojvodstva budú premávať na úseku Zakopané - Suchá Hora, kde budú napojené na slovenské vnútroštátne autobusy, zriadené Žilinským krajom. Žilinský kraj presunie existujúce autobusové spojenia tak, aby poľské a slovenské autobusy na seba vzájomne nadväzovali. V Suchej Hore takým spôsobom vznikne prestupovy bod, na čom môže získať samotná obec - ľudia si v  očakávaní na autobus odbehnú do obchodu, v prípade dlhšieho čakania aj do reštaurácií.

 Spojenia Zakopané - Suchá Hora a Suchá Hora - Zverovka budú cez leto a jeseň 2018 na seba nadväzovať, čas na prestup bude asi 10 minút. Plánujú sa dve spojenia ráno a dve spojenia v poobedňajších hodinách na trase Zakopané - Suchá Hora – Zuberec – Zverovka, pričom na poľskej strane vznikne viac autobusových spojov zo Zakopaného do Suchej Hory. Plánuje sa približne každé dve hodiny. Nie všetky poľské autobusové spojenia však budú nadväzovať na spoj do Zuberca –Zverovky. Niektoré budú umožňovať prestup na autobus do/z Trstenej, Námestova, Dolného Kubína a pod. Takto cestujúci z Trstenej môžu cez deň nastúpiť na autobus do Suchej Hory a tam prestúpiť na autobus do Zakopaného a ísť ním do poľských Tatier, na Krupówki, do Koscieliska, Koscieliskej a Chocholovskej doliny alebo Chochoľova - a potom sa pohodlne vrátiť domov z prestupom v Suchej Hore. Avšak konkrétny cestovný poriadok bude závisieť aj od očakávaní a pripomienok samotných obyvateľov Trstenej a iných miest a obci Hornej Oravy, preto samospráva mesta chce takýmto drobným výskumom zistiť záujem a potreby miestnych občanov.

 Cestovné poriadky majú byť rozdelené podľa ročného obdobia. Cez leto a jeseň (asi do 15 októbra) autobusy budu premávať častejšie a budú napojené na Zverovku - cez Trstenú, Tvrdošín a Nižnú. Vznikne tak spojenie poľských a slovenských Západných Tatier, najmä Chocholovskej a Roháčskej doliny. Slováci môžu ráno vyraziť do Poľska, ísť na horskú túru a vrátiť sa večer na Oravu buď autobusom alebo prejsť cez Lúčnu, Rákoň či Volovec na slovenskú stranu Tatier. Poliaci získajú možnosť ísť na jednodenný výlet nielen do Vysokých Tatier, čo sa doteraz teší veľkému záujmu, ale aj na Oravu: do Roháčov, na Oravskú Priehradu alebo Oravský hrad. Poľskí turisti sa doteraz sťažovali aj na to, že keď pôjdu do Chocholovskej doliny a odtiaľ na hraničné vrchy Rákoň a Volovec, musia sa vrátiť tým istýmsmerom,  chceli by ísť dole do Roháčskych ples, Ťatliakovej chaty, Zverovky či Žiarskej doliny. Odtiaľ však nič do Poľska nejde. Tento problém vďaka cezhraničným autobusom má byť konečne vyriešený. Získa na tom cestovný ruch a cezhraničná turistika.

 Pri realizácii tohto zámeru sa ráta s tým, že sa zvýši návštevnosť cyklochodníka Suchá Hora - Trstená, ktorý je v Poľsku populárny hlavne vďaka in-line korčuľovani a v zime je z cyklotrasy pekná bežecká trať. Pre mesto Trstená to tiež znamená zvýšený počet návštevníkov, ktorí prídu nielen na cyklotrasu, ale navštívia aj pamätihodnosti mesta a rôzne miestne podujatia.

 Odbor dopravy Žilinského kraja ráta s tým, že vďaka poľským turistom sa zvýši frekventovanosť slovenských dotovaných autobusov na Orave a tým aj príjmy s lístkov - to zabráni stále existujúcemu riziku, že by sa kvôli dnešnej nízkej frekvencii mala prevádzka autobusov na Hornej Orave obmedziť. Ak sa autobusy Suchá Hora - Zakopané pozitívne prejavia, od r. 2019  Žilinský kraj a Malopoľské vojvodstvo môžu zriadiť aj ďalšie, priame cezhraničné spojenia, napríklad Jablonka - Trstená, Lipnica Wielka - Námestovo, Zakopané - Oravice alebo Nowy Targ - Trstená - Liptovský Mikuláš.

 Aby však sa myšlienka cezhraničných autobusov a ich napojenia na slovenské spojenia podarila, nevyhnutná je ich propagácia a spolupráca s miestnymi samosprávami pri vytvorení takých cestovných poriadkov, ktoré budú vhodné pre Slovákov aj Poliakov. Samospráva mesta Trstená chce zistiť záujem svojich obyvateľov, aké sú očakávania ohľadom cestovania do Poľska, ako často jazdia do Zakopaného, Chocholova, Koscieliska alebo poľských Tatier a čo by  chceli v poľských Tatrách vidieť.

Jakub Loginow, autor príspevku

Odpovede na otázky prosíme posielať elektronicky na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., prípadne v listovej podobe na adresu mestského úradu v Trstenej (Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01  Trstená) do 31. marca 2018.

Po skončení ankety zo všetkých zúčastnených vyžrebujeme 5 výhercov, na ktorých čaká odmena.

Anketa:

1) Ako často chodíte do Poľska a aký je účel a miesto vašich výletov?

2) Máte záujem o cestovanie po poľských Tatrách? Aké sú vaše obľúbené miesta na horské túry v poľských Tatrách alebo prechádzky v Zakopanom či Koščielisku, prípadne čo by ste chceli vidieť?

3) Pomôže vám autobus v cestovaní do Poľska, alebo aj tak  pôjdete autom? Aké sú vaše tipy a očakávania ohľadom cestovných poriadkov a organizácie cezhraničnej dopravy?

Dotazník  

 

Pozvánka

P o z v á n k a

 

Pozývam Vás na siedme riadne zasadnutie  obecného  zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

15.12. 2017 (piatok) o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu

                                                                                            ______________________________________________________________________________

Návrh programu:

      1. Otvorenie programu 

      2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

      3. Kontrola uznesenia č. 6/2017 zo dňa 24.11.2017

      4. Návrh VZN Obce Suchá Hora č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za

   komunálne odpady a drobné stavebné odpady

5. Úprava rozpočtu na rok 2017

6. Návrh rozpočtu Obce  Suchá Hora na roky 2018-2020 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Suchá Hora na roky 2018-2020

7. Žiadosť č. 260/2017 o pridelenie dotácie na rok 2018 – Základná škola s materskou školou Hladovka

8. Žiadosť č. 266/2017 o odkúpenie pozemku – Pavol Korček, Suchá Hora 277

9.  Rôzne

10. Diskusia

11. Záver

V Suchej Hore 13.12.2017

                                                                                                      Ing. Miloš Šustek

                                                                                                         starosta obce

  •                                                                                                         v.r.

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2018 www.suchahora.eu. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.