Pozvánka 6/2018

P o z v á n k a

 

Pozývam Vás na šieste riadne zasadnutie  obecného  zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

20.10. 2018 (sobota) o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu

                                                                                            ______________________________________________________________________________

       Návrh programu:

       1.Otvorenie zasadnutia

       2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

       3.Kontrola uznesenia č. 5/2018 zo dňa 10.08.2018

       4.Žiadosť o predaj pozemku č. 166/2018, J. Pikula, Suchá Hora č. 109

       5.Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 1/2016 - návrh na schválenie

       6. WIFI PRE TEBA _ ACCESS POINT – projektový zámer

       7. Monografia obce Suchá Hora

       8. DHZ obce Suchá Hora – zaradenie nových členov, stav vysporiadania pozemkov pod prístavbu

           Hasičskej stanice

       9. Materská škola s jedálňou – stav projektu

     10. Úprava rozpočtu obce Suchá Hora

     11.  Rôzne

     12. Diskusia

     13. Záver                                    

                                                                                                                                               Ing. Miloš Šustek

                                                                                                                                                starosta obce

                                                                                                                                                        v.r.

Pneumatiky

Obec Suchá Hora zabezpečuje bezplatný zber použitých pneumatík. Občania, nech použité pneumatiky vozia za hasičskú zbrojnicu.

Stavebný úrad

Obec Suchá Hora oznamuje občanom, že stavebný úrad bude od 10.10.2018 sídliť na obecnom úrade v Suchej Hore.

Úradné hodiny pre občanov budú každú stredu od 9.00 hod. do 17.00 hod.

suchahora_dolezitekontakty.png

Obecný úrad:
tel.: 043 / 539 72 22,539 72 63
mobil: 0917 533 780,0918 427 576,77
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.suchahora.eu

Informácie o stránke:   Prístupnosť   |   Autorské práva   |   Ochrana osobných údajov

Copyright © 2018 www.suchahora.eu. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.